Vår värdegrund

Rekrytering på vårt vis

Carpenova erbjuder hela eller delar av en högkvalitativ rekryteringsprocess för att finna rätt chef och ledare till våra kunders verksamheter. Vi har ett transparent och processtyrt arbetssätt med ett högt inslag av gediget hantverk.

Allt vi är och gör är sprunget ur målet att finna den bästa matchningen – för kunder och kandidater, så att både individer och företag växer.

Vi försöker leva som vi lär och vår kultur kännetecknas av:

E

Integritet

Alla som kommer i kontakt med oss ska känna sig trygga och lita på vår integritet samt det mest självklara – konfidentialiteten. Vårt löfte säkerställs genom uppdaterade verktyg som styrs av gällande lagar och regelverk.

E

Utveckling

Vinnaren står aldrig still – vi har en stark vilja att ständigt utveckla vår process och vårt arbetssätt. Vi följer varje skiftning på marknaden för att kunna möta upp mot våra uppdragsgivares förväntningar. Allt från att känna till trender i en bransch till att veta i vilka medier rekryteringsuppdrag ska aktiveras. I en allt tuffare konkurrens om de bästa kandidaterna måste vi hela tiden vara på tå för att lyckas. Internt jobbar vi tillsammans, vilket borde vara en självklarhet i alla yrken där man bedömer människor, men sällan är det. Vår erfarenhet har lärt oss att kvalitetssäkringen av vår leverans – det vill säga kandidaten – blir mycket bättre, när vi jobbar i team kring urval och bedömning.

E

Professionalism

Ett professionellt möte i vår bransch bygger på respekt, tillit, aktivt lyssnande, empati, hålla våra löften och att återkoppla som utlovat.

Vi har stor respekt för det faktum att vi faktiskt lånar våra uppdragsgivares varumärke under rekryteringsprocessen. Vi är stolta över att också kunna addera värde till varumärket, genom vårt processorienterade arbetssätt, där inget hamnar mellan stolarna samt att behandla alla vi kommer i kontakt med professionellt, med respekt och konfidentialitet.

I vårt samarbete ingår att frikostigt dela med oss till våra uppdragsgivare av den kunskap vi har i deras bransch. Vi tror stenhårt på att den som ger – hen får!

I våra strukturerade uppföljningar använder vi verktyg som hjälper den nyanställda samt den rekryterande chefen att finna de driv- och motivationsfaktorer som triggar och gör att samarbetet snabbt skapar synergier. Vi är övertygade om att människor som trivs är lönsamma – både hos oss själva och hos våra uppdragsgivare.

Vår historia

År 2008 grundade Peter Ek Carpenova, som ett dotterbolag till ett av de största börsbolagen i Sverige. Carpenova har alltid fokuserat på att erbjuda uppdragsbaserad executive search inom flera olika branscher, men med fokus på Life Science, Automotive, Fastighets- Bygg- och anläggningsbranschen. Under de första åren var Carpenova en del av moderbolaget, men sedan 2013 står vi på egna ben. Sedan dess har vi fortsatt att utveckla vår verksamhet och expandera med konsulter i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Vi har sedan starten satt en ära i att aldrig ta genvägar, utan i varje projekt arbeta tillsammans i team och aldrig tumma på grunden till en lyckad rekrytering, nämligen en gedigen search. Vi är kända för, och mycket stolta över, vårt kvalitativa searcharbete. Vi söker aktivt upp personer med rätt bakgrund och kompetens, som matchar våra kunders behov.

Som ett komplement till vår executive search, erbjuder vi också bemanningslösningar genom vårt systerföretag Carpenova Interim. Med vår omfattande erfarenhet och breda kompetens inom Life Science kan vi erbjuda en snabb och kompetent lösning för att bemanna med professionella konsulter under en begränsad tid.

Carpenova är också en del av det internationella nätverket INRALS, vilket består av ägarledda rekryteringsagenturer i mer än 20 länder över hela världen. Nätverket ger oss en global närvaro, samtidigt som vi hanterar spännande internationella rekryteringsuppdrag för våra kollegor inom nätverket.

 

Med en etablerad nordisk närvaro, kompletterat med vårt globala nätverk, fortsätter vi att vara en ledande aktör inom executive search och interimslösningar.

Behöver ni rekrytera?

Kontakta oss

Följ oss

Håll koll på våra senaste tjänster och missa inte vad som händer på Carpenovakontoret!

Göteborg

Fabriksgatan 25
412 50 Göteborg

Stockholm

Klarabergsviadukten 63
101 23 Stockholm

Helsingborg

Järnvägsgatan 7
252 24 Helsingborg

Danmark

Klokkestøbergade 11
9000 Aalborg, Denmark