Vad vi värderar

Rekrytering på vårt vis

Carpenova erbjuder hela eller delar av en högkvalitativ rekryteringsprocess för att finna rätt chef och ledare till våra kunders verksamheter. Vi har ett transparent och processtyrt arbetssätt med ett högt inslag av gediget hantverk.

Allt vi är och gör är sprunget ur målet att finna den bästa matchningen – för kunder och kandidater, så att både individer och företag växer.

Vi försöker leva som vi lär och vår kultur kännetecknas av:

E

Integritet

Alla som kommer i kontakt med oss ska känna sig trygga och lita på vår integritet samt det mest självklara – konfidentialiteten. Vårt löfte säkerställs genom uppdaterade verktyg som styrs av gällande lagar och regelverk.

E

Utveckling

Vinnaren står aldrig still – vi har en stark vilja att ständigt utveckla vår process och vårt arbetssätt. Vi följer varje skiftning på marknaden för att kunna möta upp mot våra uppdragsgivares förväntningar. Allt från att känna till trender i en bransch till att veta i vilka medier rekryteringsuppdrag ska aktiveras. I en allt tuffare konkurrens om de bästa kandidaterna måste vi hela tiden vara på tå för att lyckas. Internt jobbar vi tillsammans, vilket borde vara en självklarhet i alla yrken där man bedömer människor, men sällan är det. Vår erfarenhet har lärt oss att kvalitetssäkringen av vår leverans – det vill säga kandidaten – blir mycket bättre, när vi jobbar i team kring urval och bedömning.

E

Professionalism

Ett professionellt möte i vår bransch bygger på respekt, tillit, aktivt lyssnande, empati, hålla våra löften och att återkoppla som utlovat.

Vi har stor respekt för det faktum att vi faktiskt lånar våra uppdragsgivares varumärke under rekryteringsprocessen. Vi är stolta över att också kunna addera värde till varumärket, genom vårt processorienterade arbetssätt, där inget hamnar mellan stolarna samt att behandla alla vi kommer i kontakt med professionellt, med respekt och konfidentialitet.

I vårt samarbete ingår att frikostigt dela med oss till våra uppdragsgivare av den kunskap vi har i deras bransch. Vi tror stenhårt på att den som ger – hen får!

I våra strukturerade uppföljningar använder vi verktyg som hjälper den nyanställda samt den rekryterande chefen att finna de driv- och motivationsfaktorer som triggar och gör att samarbetet snabbt skapar synergier. Vi är övertygade om att människor som trivs är lönsamma – både hos oss själva och hos våra uppdragsgivare.

Behöver ni nya talanger?

Kontakta oss

Partners

Följ oss

Håll koll på våra senaste tjänster och missa inte vad som händer på Carpenovakontoret!

Göteborg

Ekelundsgatan 1
411 18 Göteborg

Stockholm

Klarabergsviadukten 63
101 23 Stockholm

Helsingborg

Järnvägsgatan 7
252 24 Helsingborg

Danmark

Klokkestøbergade 11
9000 Aalborg, Denmark