Vår rekryteringsprocess

Steg 1 – Identification

E
Intervjuer genomförs med nyckelpersoner inom den rekryterande organisationen för fördjupad förståelse av verksamheten och aktuella utmaningar
E
Intervjuresultat konkluderas och stäms av med uppdragsgivaren
E

Kravprofil fastställs, inkl. nyckelkompetenser, erfarenhet och personliga egenskaper

E
Strategi för den fortsatta search- och rekryteringsprocessen läggs fast i samråd med uppdragsgivaren

Steg 2 – Search

E

Riktad search och genomlysning av relevanta branscher och företag/organisationer

E
Inventering av Carpenovas egen kandidatpool via våra kvalitetssäkrade kanaler och databaser
E
Kontakter inleds med identifierade  potentiella kandidater för en första intervjuomgång
E
Uppdragsgivaren får veckovisa lägesrapporter under processens gång

Steg 3 – Selection

E
Kompetensbaserade djupintervjuer genomförs med aktuella kandidater
E
Personlighetsanalyser och ev. färdighetstester kompletterar intervjuerna
E
En “short list” tas fram över de 3 – 5 mest kvalificerade kandidaterna
E
Utförliga skriftliga kandidatpresentationer redovisas för uppdragsgivaren
E
Planering och organisering av intervjuer med kandidater och uppdragsgivare
E
Referenstagning och som tillägg eventuella bakgrundskontroller

Steg 4 – Onboarding

E
Carpenova erbjuder stöd i onboardingprocessen för att säkra en smidig övergång till det nya företaget
E
I våra strukturerade uppföljningar under första året, använder vi verktyg som hjälper den nyanställda samt den rekryterande chefen att finna de driv- och motivationsfaktorer som triggar och gör att samarbetet snabbt skapar synergier.

Letar ni talang? Vi hjälper er

Kontakta oss

Följ oss

Håll koll på våra senaste tjänster och missa inte vad som händer på Carpenovakontoret!

Göteborg

Järnvågsgatan 3
413 27 Göteborg

Stockholm

Klarabergsviadukten 63
101 23 Stockholm

Helsingborg

Järnvägsgatan 7
252 24 Helsingborg

Danmark

Klokkestøbergade 11
9000 Aalborg

Norge

Martin Linjed vei 25
1364 Fornebu

Finland

Itälahdenkatu 22 b
00210 Helsingfors