Integritetspolicy

Integritetspolicy Carpenova Nordic/Nova Search

Gäller från och med 2021-04-01 och ersätter alla tidigare versioner.

Inledning
Vi värnar din integritet och denna policy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter, så att du kan känna dig trygg.

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Vi sparar alla personuppgifter i vårt rekryteringssystem. All information beträffande personuppgifter, som kommer till oss direkt via e-post eller dokument i pappersform, sparas i vårt rekryteringssystem och därefter raders e-post och dokument förstörs.

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering, t ex insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Vem ansvarar för dina personuppgifter
Carpenova Nordic (org nr 556644-1571) och Nova Search AB (org nr 559046-9408), med säte i Helsingborg på Järnvägsgatan 7, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att den här behandlingen sker på ett lagligt och korrekt sätt.

Hur får vi tag på dina personuppgifter?

· När du är uppdragsgivare och kund till oss

· När du via vår hemsida…

…söker en annonserad tjänst

…registrerar dig som spontanist

…registrerar dig för att prenumerera på lediga tjänster

…blir kontaktad av oss för att bli introducerad till någon av de tjänster vi jobbar med

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar de uppgifter som lämnas till oss, t ex CV och personligt brev samt de uppgifter som genereras i en rekryteringsprocess, t ex testresultat och noteringar från intervjuer.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av vår behöriga personal, samt delges våra uppdragsgivare efter överenskommelse med dig. I de fall det är aktuellt kommer du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsmyndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behåller dina personuppgifter för framtida karriärmöjligheter, så länge de anses relevanta.

Hur skyddar vi dina personuppgifter
Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Vilka rättigheter har du som registrerad?
I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:

Registerutdrag: Vi är öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.

Rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta oss och begära att få dem rättade.

Raderad: Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

Vem kontaktar jag vid frågor?
Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Carpenova Nordic AB eller Nova Search AB

Telefon nr: 070-880 66 61

E-post: info@carpenova.se eller info@novaserach.se

Identification

En komplett kravprofil.

Search

Vi hittar din stjärna.

Selection

Små nyanser gör stor skillnad.

Onboarding

Den bästa start en nyanställd kan få.

Vill du också vara på väg till ett nytt jobb?

Kontakta oss

Följ oss

Håll koll på våra senaste tjänster och missa inte vad som händer på Carpenovakontoret!

Göteborg

Ekelundsgatan 1
411 18 Göteborg

Stockholm

Klarabergsviadukten 63
101 23 Stockholm

Helsingborg

Järnvägsgatan 7
252 24 Helsingborg

Danmark

Klokkestøbergade 11
9000 Aalborg, Denmark